Corona en school

Mondkapjes dragen is weer verplicht bij bewegen door de school.

Heb je klachten? Laat je testen!

Corona zorgt voor een lastig jaar, maar doen alsof het er niet is, kan niet: volg de afspraken en blijf gezond.

Het kabinet heeft het advies van het OMT om de scholen open te houden overgenomen. Wel is het vanaf 28 november voor leerlingen en medewerkers verplicht een mondkapje te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen we samen het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Op school zijn hiervoor zelftesten beschikbaar.

Basisregels

  • was je handen en
  • Bij klachten: laat je testen!
  • Draag een mondkapje in de gangen.
  • Kijk voor ‘Coronavirus en voortgezet onderwijs’ op https://www.rijksoverheid.nl

Wat doe je bij klachten? In de volgende link staan de stappen beschreven:

Beslisboom-12-jaar-plus-RIVM_23-11-21

NB: mochten er vanuit de overheid n.a.v. het Coronabeleid aanpassingen komen die invloed hebben op de schoolorganisatie, dan informeren we ouders/verzorgers via de mail en op deze plek.