Coach

Coaching Zeven Linden College

De begeleiding op het Zeven Linden College is geregeld vanuit de behoefte van de leerling, met in de reguliere begeleiding een coach als spil. Iedere klas heeft de beschikking over een of meerdere coaches. Ons onderwijs legt het fundament voor de toekomst door een stevige Coaching.

Er vinden met grote regelmaat voortgangsgesprekken en leerdoelgesprekken plaats. De coach  is verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen van de klas t.a.v. resultaten, gedrag, (studie) problemen en extra begeleiding. Als spil in de begeleiding van de leerling neemt de coach op deze punten het initiatief.

De coach is de eerste contactpersoon tussen de samenwerking school en thuis en fungeert als intermediair naar de verschillende onderdelen binnen de school. Als er een roep is om begeleiding, omdat er sprake is van complexe problematiek of de begeleiding vraagt bijzondere aandacht, dan  informeert de coach het PLUS-team hierover.

De coach is verantwoordelijk voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het begeleiden van de leerling gedurende het schooljaar. Aan het eind van de tweejarige brugklas overlegt de coach met ouders en leerling op basis van alle aanwezige gegevens, over de te maken keuzes.

Leerling, Ouder(s), Coach is op onze school een belangrijke driehoek in de groei van de leerling. De coach zorgt dat de groei van talent zo goed mogelijk verloopt.