Mentor of Coach

De begeleiding op de Zeven Linden is geregeld vanuit de behoefte van de leerling, met de mentor of coach als spil in de reguliere begeleiding. Elke klas heeft een of meerdere mentoren/coaches. Er vinden met grote regelmaat voortgangsgesprekken en leerdoelgesprekken plaats. Hij of zij  is verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen van zijn/ haar klas t.a.v. resultaten, gedrag, (studie) problemen en extra begeleiding. Als spil in de begeleiding van de leerling neemt hij/ zij daarin het initiatief.

De mentor/ coach is de eerste contactpersoon tussen de samenwerking school en thuis en fungeert als intermediair naar de verschillende geledingen binnen de school. Voor ondersteuning t.a.v. complexe problematiek of begeleiding kan de mentor/ coach melding doen bij het PLUS-team.

De mentor/ coach is verantwoordelijk voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en het begeleiden van de leerling gedurende het schooljaar. Aan het eind van de onderbouw overlegt de mentor/ coach met ouders en leerlingen op basis van de gegevens, over de te maken keuzes.