LOC-gesprekken

Gespreksronde 2 in week 3 en 4. Coachgesprekken leveren echt iets op tussen Leerling, Ouder en Coach. Doelen uitspreken stelt leerlingen in staat om te bereiken waar ze goed in zijn. Onze blik is op de toekomst gericht: oog voor de leerling!

Meer weten?