AIM

Franse les wordt hier weer leuk!

Het Zeven Linden College wil de Franse taal weer leuk maken. Om iedere leerling vanaf de Mavo voldoende kansen te geven om de taal te leren, is gekozen om de methode AIM in te zetten naast onze digitale omgeving.

Niet elke methode biedt voldoende mogelijkheden om leerlingen van verschillende niveaus de taal te leren, waardoor de beste of juist de minder goede leerlingen buiten de boot kunnen vallen. Op het Zeven Linden College constateerden de docenten dat een deel van de leerlingen het plezier in de Franse les dreigde te verliezen.

De docenten Frans gingen daarom op zoek naar een radicaal andere methode en kozen voor AIM (Accelerated Integrated Method), een van oorsprong Canadese methode met een sterk activerende didactiek. Bij AIM is het Frans vanaf het begin de enige voertaal in de klas, die ondersteund wordt door gebaren. Binnen de AIM-methode is er veel ruimte voor spreken en luisteren, muziek en theater. Het is de bedoeling dat leerlingen daardoor snel Frans leren gebruiken en extra gemotiveerd raken voor de taal. Vorig schooljaar werd AIM als proef in twee brugklassen ingevoerd. Inmiddels zijn deze klassen bezig met het tweede jaar AIM en zijn er weer een aantal nieuwe AIM eerste klassen gestart.

Meer informatie over AIM: www.aimlanguagelearning.com

Onderzoek naar spreken en schrijven

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leerling die Frans krijgt met de AIM-methode na een jaar gemakkelijker in het Frans communiceert dan de leerlingen die les krijgen met een andere methode (Effectiveness of Focus on Form versus Focus on Meaning – kijk hier voor het onderzoek).

Omdat de AIM-methode pas later begint met lezen en schrijven, kunnen er zorgen zijn over de schriftelijke taalontwikkeling. Dit onderzoek wijst echter uit dat de schrijfvaardigheid van de AIM-leerlingen zich goed ontwikkelt. Na een eerste periode met meer fouten, wordt hun geschreven taal snel complexer en authentieker Frans.