Centrale Eindexamens

Het nakijken van de Centrale Eindexamens zijn in volle gang. Wij wensen alle leerlingen en ouders in deze tijd geduld toe! Heel veel succes.

  • 5 juni uitslagen praktijkexamens basis en kader
  • 12 juni uitslagen overige examens alle niveaus