Aanmelden nieuwe leerling

Gefeliciteerd met je keuze: een mooie nieuwe stap.

Aanmelding door ouders

U kunt uw kind hier digitaal aanmelden na het definitieve schooladvies. Aanmelden kan tijdens de aanmeldweek tussen 25 en 31 maart 2024. Gebruik bij de aanmelding een laptop of computer (voor de aanmelding is een G-mailaccount vereist). 

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding in de mail. Wij leggen de periode daarna contact met de (basis)school van uw kind. De basisschool vult de overige leerling gegevens in. U krijgt van ons bericht als alle gegevens compleet zijn.

Extra: Klik voor een duidelijke aanmeldinstructie op de groene knop: 

Veel succes!

N.B. We gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens die aan ons worden verstrekt.


Aanmelding door basisschool – leerkrachten groep 7/8

Basisschool: u kunt via deze knop een leerling aanmelden.

Wij maken deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle – OOZ