Aanmelden

Gefeliciteerd met je keuze: een mooie nieuwe stap.

Aanmelden voor leerjaar 1

Jouw ouders kunnen je digitaal aanmelden door op de groene knop hieronder te drukken.

Dit kun je op ieder gewenst moment doen. Een papieren formulier is niet meer nodig.

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Als je al op het voortgezet onderwijs zit en wilt overstappen naar het Zeven Linden College dan kunnen je ouders contact opnemen met onze Netwerkcoordinator Leerlingbegeleiding via            T 0523 615861 of door een mail te sturen aan e.lassche@zeven-linden.nl

Aanmelden kunnen je ouders doen via deze groene knop.

Bedankt voor het invullen: je hoeft nu even niets meer te doen!

Na jouw aanmelding ontvangen jullie een bevestiging in de mail. Het Zeven Linden College legt de komende tijd contact met jouw (basis)school. Jouw school vult de overige gegevens in. Je ontvangt vanzelf bericht als alle gegevens compleet zijn.

 


Aanmelding door (basis)school

Deze knop is bedoeld voor jouw school: het formulier wordt ingevuld nadat wij het contact hebben gelegd.

 

N.B. We gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens die aan ons worden verstrekt.


Hieronder aanvullende info voor leerkracht groep 7/8