Aanmelden nieuwe leerling

Gefeliciteerd met jouw keuze: een mooie stap naar een uitdagende toekomst!

Ouder(s) of verzorger(s) kunnen jou hier aanmelden. Hiervoor is het definitieve basisschooladvies nodig.

Aanmelden kan bij ons digitaal tot 1 april 2024.

 

De stappen zijn:

  • De ouder/verzorger meldt de leerling aan voor 1 april: na het definitieve basisschooladvies.
  • Tussen 18 maart en 1 april is dit jaar landelijk de officiële aanmeldweek.
  • Gebruik bij de aanmelding een laptop of computer (voor de aanmelding is een G-mailaccount vereist).
  • Nieuwe gebruiker? Registreer je dan eerst.
  • Na de aanmelding sturen wij een bevestigingsmail.
  • In de periode na 1 april leggen wij contact met de (basis)school.
  • De (basis)school vult de overige leerlinggegevens in.
  • Wij sturen bericht als alle gegevens compleet zijn.

Extra: Klik voor een duidelijke aanmeldinstructie op de groene knop.

N.B. We gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens die aan ons worden verstrekt.


Aanmelding door basisschool – leerkrachten groep 7/8

Basisschool: u kunt via deze knop een leerling aanmelden.

Verder:

Onderwijskundig rapport SWV vo NO Overijssel vmbo-havo-vwo_ OKR-2024-2025-PO-VO.docx

Wij maken deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle – OOZ