Tech+

Heb jij talent voor Technologie?

Tech+ is een onderwijsprogramma vanaf de brugklas t/m het eindexamen waarin jij met technologie in de breedste zin van het woord in aanraking komt.

Waarom Tech+

Jij komt als leerling al vroeg in aanraking met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de technologie. Jij ontwikkelt bij ons op school de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Denk aan: creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. Binnen Tech+ zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met zowel het basis- als het vervolgonderwijs (denk aan Mbo’s, Hbo’s en universiteiten) en het bedrijfsleven.

Brede aandacht voor technologie

Jij wordt op onze school voorbereid  op een moderne samenleving. Een toekomst waarin kennis van en over technologie van groot belang is voor iedereen. De wereld om ons heen zou er heel anders uitzien zonder technologie om ons huis te verwarmen, communicatietechnologie en medische technologie.

Onze kenniseconomie heeft behoefte aan jou: een deskundig mens om technologie te ontwikkelen, toe te passen en te onderhouden. Daarom willen we jou graag de juiste basisbagage meegeven op dit gebied.

Tech+ voor jou in de praktijk:

Leerjaar 1  /  2021-2022

Talentstroom Tech-line

Kijk hier voor de talentstroom

 

Leerjaar 2  /  2022-2023

Talentstroom Tech-line

Leerjaar 3  /  2023-2024

Basis & Kader niveau volgt de multifunctionele D&P

Het Mavo volgt de “Nieuwe Leerweg” meer info

Havo & Atheneum leerlingen kunnen kiezen: zij volgen het vak Technologie.

 

Leerjaar 4 2024-2025

Basis & Kader niveau volgt de richting D&P

Het Mavo volgt de “Nieuwe Leerweg” meer info

Havo & Atheneum leerlingen kunnen kiezen volgen het vak Technologie (afhankelijk van het profiel)

 

Leerjaar 5-6 (2025-2027)

Deze fase is in ontwikkeling.

 

Onderwijs Extra

Leerlingen die op VWO-niveau het Zeven Linden College doorlopen, krijgen de mogelijkheid  om o.a. technische workshops op de Universiteit Twente te volgen: dit noemen we PreU  Kijk hier voor PreU