Schoolvakanties

2021

Eerste schooldag                 24 augustus 2021

Herfstvakantie:                   18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie:                     27 december 2021 t/m 7 januari 2022

2022

Voorjaarsvakantie:             21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag:                     15 april 2022

Tweede Paasdag:                 18 april 2022

Meivakantie:                        25 april 2022 t/m  6 mei 2022

Hemelvaart + extra dag:    26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag:          6 juni 2022 

Zomervakantie:                   18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022