Leerlingenraad

Het Zeven Linden College heeft een leerlingenraad. Leerlingen in de leerlingenraad hebben inspraak op onderwerpen die we op school kunnen verbeteren. Dat kan gaan over het aanbod in de kantine (De Gezonde School) tot de schoolregels.

Leerlingen doen veel ervaring op wat betreft vergaderen, het werken in commissies, besluitvorming en uitvoering. De activiteiten van de raad zijn vooral gericht op zaken die de leerlingen aangaan, zoals het leerlingenstatuut, de schoolregels en de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen.

Het leerlingenstatuut is een belangrijk document. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel toetsen er per week gegeven mogen worden en hoe snel de cijfers beschikbaar dienen te zijn. Kortom diverse rechten en plichten die voor iedereen in school gelden.