Huiswerkbegeleiding

Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt ondersteuning geboden bij het maken van het huiswerk.

De aanmelding van een leerling wordt gedaan door de coach, de plaatsing voor deze faciliteit wordt vervolgens besproken in het PLUS-team.

Deze ondersteunende uren worden vermeld op het lesrooster. Huiswerkbegeleiding is er voor alle  leerlingen die hieraan behoefte hebben en voor leerlingen waarvan de resultaten te wensen overlaten. De motivatie van de leerling is van doorslaggevend belang.