Extra begeleiding

Het Zeven Linden College biedt extra begeleiding aan die leerlingen die aangemeld worden met een begeleidingsvraag of behoefte.

Deze begeleidingsvraag/ behoefte wordt door het PO onderbouwd in een onderwijskundig rapport (OKR) en toegevoegd aan de aanmelding. Deze begeleiding kan nodig zijn, omdat er sprake is van leerachterstanden en/ of sociaal-emotionele problematiek. Deze leerlingen worden geplaatst in een klas passend bij hun niveau. Mogelijke faciliteiten:

  • plaatsing in een kleinere klas (bijv. 1(K)B);
  • extra begeleiding van een leerlingbegeleider;
  • het nauwlettend volgen en bespreken van de leerling in de leerling-PLUS-bespreking en/ of ZAT (Zorg Advies Team)

Voor meer informatie over specifieke begeleiding of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze zorgcoördinator. (e.lassche@ooz.nl)