Ouderinfo

Communicatie geeft vertrouwen.

Regelmatig wordt een Ouderinfo(rmatiebulletin) per mail gestuurd aan ouders: gemiddeld een maal per maand. Hierin staan allerlei zaken die in de school gebeuren en mededelingen of ontwikkelingen die belangrijk zijn om te weten.

Voor ieder leerjaar wordt tenminste één voorlichtingsavond gehouden voor de ouders. Daarnaast zijn er natuurlijk de LOC-gesprekken en de 10-minutenmomenten waar de vakdocenten bv. de studievoortgang van de leerling op verzoek kan toelichten.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen samen met hun ouders op de gesprekken komen: zo spreken we met jou i.p.v. over jou.

Ook stellen we het erg op prijs dat er elk jaar ouders meedenken in de Ouderraad en waar mogelijk meehelpen bij (buitenschoolse) activiteiten.