Ouderraad

In de ouderraad krijgen de ouders de gelegenheid te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolleiding mbt het beleid van school. De ouderraad heeft hierin een adviserende rol en geeft gevaagd en ongevraagd advies. Ook stimuleert de ouderraad activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten.