Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders (verzorgers) van leerlingen en vergadert meerdere malen per jaar. In de ouderraad krijgen de ouders de gelegenheid te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de schoolleiding mbt het beleid van school. De ouderraad heeft hierin een adviserende rol en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ook stimuleert de ouderraad activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreizen en schoolfeesten.

De ouderraad is actief bij vele schoolactiviteiten zoals de presentatie van de profielwerkstukken, de Open Dag, introductiedagen en niet te vergeten de diploma-uitreikingen. Kortom, er is veel betrokkenheid.

ouderraad@zeven-linden.nl

 

De data van de vergaderingen van de Ouderraad staan in de jaaragenda.