Schoolboeken

Voor de schoolboeken heeft de school een contract afgesloten met Van Dijk Educatie. De school krijgt per kind een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, u hoeft de schoolboeken dus niet meer zelf te betalen. Jaarlijks ontvangt u (digitale) informatie hoe u de boeken kunt bestellen. Voor leerjaar 1 t/m 2 hoeft u geen boeken te bestellen, dat loopt via school.

Na bestelling worden de boeken tijdig thuis afgeleverd. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Daarover ontvangt u bericht van Van Dijk Educatie. De spelregels rondom de schoolboeken staan vermeld in de boekenlijst, die u van Van Dijk ontvangt.

Bestel jouw leermiddelenpakket:   https://www.vandijk.nl/webshop/