Schoolboeken

Voor de schoolboeken heeft de school een contract afgesloten met Van Dijk Educatie. De school krijgt per kind een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, u hoeft de schoolboeken dus niet meer zelf te betalen. Jaarlijks ontvangt u de boekenlijst en een bestelformulier. Voor leerjaar 1 t/m 3 geldt een andere regeling i.v.m. de digitalisering van onze onderbouw.

Na bestelling worden de boeken tijdig thuis afgeleverd. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer ingeleverd. Daarover ontvangt u bericht van Van Dijk Educatie. De spelregels rondom de schoolboeken staan vermeld in de boekenlijst, die uw kind in juni ontvangt.