Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon op een veilige school

De vertrouwenspersoon is er voor alle veronderstelde vormen van machtsmisbruik binnen de school. De leerlingen en collega’s kunnen voor allerlei vertrouwenszaken bij de vertrouwenspersoon terecht.

Je veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen functioneren. Respect en tolerantie – begrippen waarover men dagelijks praat met leerlingen en medewerkers komen hierbij aan de orde. Seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (binnen de school), en het daarmee gepaard gaande gevoel van onveiligheid kunnen dan niet buiten beschouwing blijven.

Mensen met vertrouwelijke vragen zoeken (hopelijk) altijd iemand op in wie zij vertrouwen hebben. Gelukkig zijn we allemaal verschillend, en zijn er dus veel potentiële ‘vertrouwenspersonen’ op school. In eerste instantie zullen leerlingen een medeleerling, een docent of hun mentor in vertrouwen nemen als er iets is, als je er dan samen uit komt is dat prima. Mocht je echter het idee hebben dat de problematiek te gecompliceerd is, dan is het handig om te overleggen met iemand in wie vertrouwen hebt. Wie weet spreken we elkaar dan.

Iedereen die de vertrouwenspersoon wil spreken, over welk onderwerp dan ook, is van harte welkom. Gezamenlijk kijken we naar het belang van die persoon, er zijn veel mogelijkheden: luisteren, meedenken en mogelijkheden aangeven. Er gebeurt niets zonder medeweten van de betreffende persoon, maar de ervaring heeft geleerd dat het een enorme opluchting kan zijn als de problematiek eenmaal bespreekbaar is gemaakt.

De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: