Week tegen pesten!

De slogan van de Week Tegen Pesten is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’.

Het motto van de Week Tegen Pesten is ieder jaar anders: ieder jaar doen we mee, omdat we de aandacht hiervoor superbelangrijk vinden. Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?

Zie voor uitgebreide info de website van Week tegen Pesten: weektegenpesten.com/grapje-moet-toch-kunnen/